Forslag til uttalelse vedrørende nedleggelse av Manglerud politistasjon - oversendt sak fra oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen