Politiske saker 2020

Forslag til uttalelse fra Grünerløkka bydelsutvalg vedrørende nedleggelse av Manglerud politistasjon - fra Sosialistisk Venstreparti