Politiske saker 2020

Forslag om å overføre restmidler fra grønne midler til tilskudd til fritidsaktiviteter i Bydel Grünerløkka