Politiske saker 2020

Forslag fra MDG og SV vedrørende nedleggelse av Manglerud Politistasjon