Endret representasjon for Høyre i driftsstyret for Grünerløkka skole