Politiske saker 2020

Driftstilskudd 2019 - Godkjenning årsregnskap 2019 diverse private institusjoner