Politiske saker 2020

Delegasjon av deler av bydelsutvalgets myndighet til bydelsdirektøren- uttalelse til søknader om salgs- og skjenkebevilling - oversendt sak fra BU