Politiske saker 2019

Søknad om serverings- og skjenkebevilling ute - Café Mir, avd. Markveien - Markveien 61