Politiske saker 2018

Utkast til retningslinjer for bruk av kameraovervåking - Utdanningsetaten