Til innhold
Politiske saker 2018

Tildeling av arrangementer i bydelens parkanlegg sommersesongen 2018 - anket sak fra oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen