Politiske saker 2018

Tildeling av arrangementer i bydelens parkanlegg sommersesongen 2018 - anket sak fra oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen

Bydelsadministrasjonen er stengt for besøk

Vi er fortsatt tilgjengelige på telefon.