Politiske saker 2018

Tertialrapport og statistikk per 2. tertial 2018 - Bydel Grünerløkka

Bydelsadministrasjonen er stengt for besøk

Vi er fortsatt tilgjengelige på telefon.