Sommerfullmakter etter retningslinjene for bruk og utleie av bydelens parker