Politiske saker 2018

Søknad om utvidelse av areal - Nedre Foss - Nordre gate 2