Søknad om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte - Couch - Thorvald Meyers gate 33