Politiske saker 2018

Søknad om serverings- og skjenkebevilling - eierskifte - The Shamrock Pub - Schleppegrells gate 32

Bydelsadministrasjonen er stengt for besøk

Vi er fortsatt tilgjengelige på telefon.