Politiske saker 2018

Søknad om serverings- og skjenkebevilling - eierskifte - Løren Spiseri - Lørenveien 44A