Politiske saker 2018

Søknad om serverings- og skjenkebevilling - eierskifte - Lille Saigon 1 - Seilduksgata 17

Bydelsadministrasjonen er stengt for besøk

Vi er fortsatt tilgjengelige på telefon.