Politiske saker 2018

Søknad om serverings- og skjenkebevilling - eierskifte - BD57 - Markveien 57

Bydelsadministrasjonen er stengt for besøk

Vi er fortsatt tilgjengelige på telefon.