Politiske saker 2018

Søknad om ny skjenkebevilling - Vulkanari Sushi - Dælenenggata 23