Politiske saker 2018

Søknad om ny skjenkebevilling - Heimatt - Jens Bjelkes gate 9