Politiske saker 2018

Søknad om ny serverings- og skjenkebevilling - Jalla Jalla- Olaf Ryes plass 3C