Politiske saker 2018

Saker behandlet etter sommerfullmakt 2018