Politiske saker 2018

Referat fra startmøte budsjettoppfølging 2018 - Bydel Grünerløkka

Bydelsadministrasjonen er stengt for besøk

Vi er fortsatt tilgjengelige på telefon.