Politiske saker 2018

Overføring fra bydelens driftsbudsjett til investering. Kjøp av EL-biler