Til innhold
Politiske saker 2018

Offentlig høring - Handlingsplan mot støy i Oslo byområde 2018-2023

Bydelsadministrasjonen er stengt for besøk

Vi er fortsatt tilgjengelige på telefon.