Politiske saker 2018

Kunngjøring om offentlig ettersyn-Forslag til planprogram med veiledende plan for offentlig rom (VPOR) for Hasle og Valle Hovin

Bydelsadministrasjonen er stengt for besøk

Vi er fortsatt tilgjengelige på telefon.