Politiske saker 2018

Kunngjøring om offentlig ettersyn-Forslag til planprogram med veiledende plan for offentlig rom (VPOR) for Hasle og Valle Hovin