Politiske saker 2018

Informasjonssaker og innmeldte spørsmål

Bydelsadministrasjonen er stengt for besøk

Vi er fortsatt tilgjengelige på telefon.