Folkehelseplan for Bydel Grünerløkka 2018-2021 - "Gode liv for alle - helse er vårt felles ansvar"