Politiske saker 2018

Endret representasjon for Arbeiderpartiet i oppvekst-,miljø- og kulturkomiteen, byutviklingskomiteen og helse- og sosialkomiteen

Bydelsadministrasjonen er stengt for besøk

Vi er fortsatt tilgjengelige på telefon.