Politiske saker 2017

Status på sak om navnsetting av vei etter Aud Schønemann og sak om navnsetting av vei etter Willy Brandt