Politiske saker 2017

Søknad om utvidet åpnings- og skjenketid - Calle`s Mat & Vinhus - Hausmannsgate 8K