Politiske saker 2017

Søknad om utvidelse av salgsbevilling til også å omfatte nettsalg (hentepunkt og hjemkjøring) - Joker Bergene gård Københavngate - Københavngata 10