Politiske saker 2017

Søknad om serverings- og skjenkebevilling ute - Mangelsgården Selskapslokaler - Storgata 36 H/D