Politiske saker 2017

Søknad om serverings- og skjenkebevilling - eierskifte - Ur Kolonial - Helgesens gate 16