Politiske saker 2017

Søknad om serverings- og skjenkebevilling - eierskifte - Trakteriet - Trondheimsveien 99