Politiske saker 2017

Søknad om serverings- og skjenkebevilling - eierskifte - Jose´s - Vulkan 28