Politiske saker 2017

Søknad om ny serverings- og skjenkebevilling ute - Oslo Kantiner Vørterhusplassen - Trondheimsveien 2