Politiske saker 2017

Nytt valgoppgjør for Sosialistisk Venstreparti - Bydel Grünerløkka