Politiske saker 2017

Innstilling på medlemmer til driftsstyrene ved bydelens grunnskoler 2018-2019