Innkreving av installasjonskostnader ved skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer