Politiske saker 2017

Innkreving av installasjonskostnader ved skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer