Politiske saker 2017

Endret representasjon for Høyre i skolemiljøutvalget ved Lakkegata skole