Politiske saker 2017

Budsjett 2017 - diverse tekniske justeringer