Politiske saker 2016

Tilrettelegging for myk mobilitet i Bydel Grünerløkka ved hjelp av gatekart - oversendt sak fra byutviklingskomiteen