Politiske saker 2016

Søknad om serverings- og skjenkebevilling ute - Miss Cherry Restaurant - Dælenenggata 23