Politiske saker 2016

Søknad om serverings- og skjenkebevilling - eierskifte - Fru Hagen - Thorvald Meyers gate 40