Politiske saker 2016

Søknad om ny serverings- og skjenkebevilling - Trakteriet - Trondheimsveien 99