Politiske saker 2016

Søknad om ny serverings- og skjenkebevilling - Søndre Cafe - Søndre gate 2