Politiske saker 2016

Søknad om ny serverings- og skjenkebevilling - Picasso Pizza - Sannergata 30A