Politiske saker 2016

Søknad om ny serverings- og skjenkebevilling - Hendrix Ibsen Graceland - Østre Elvebakke 7